Tag Archives: jak oszukać podzielnik ciepła

Wiercenie w posadzkach przemysłowych

Bez posiadania odpowiedniego wiertła z diamentowym ostrzem, wykonanie odwiertu w posadce przemysłowej jest praktycznie niemożliwe. Nie zaleca się nawet próbować wykonywać odwiertu zwykłym wiertłem, gdyż w ten sposób możecie trwale uszkodzić swoje wiertło, a odpowiednich dziur, jak nie było, tak